De avonden worden gehouden in

 

De Gaanderij

Driemondplein 1

6843 AN Arnhem

 

We kunnen natuurlijk ook naar jou toekomen. Graag willen we een avond o.i.d.
verzorgen, of spreken in een groep/samenkomst.
 

Stuur voor meer informatie email naar

info(at)ontmoetgod.org

 

 

Giften: NL 45 TRIO 0254695620 t.n.v. Stichting Ontmoet God
St. Ontmoet God heeft de ANBI status, dus giften zijn aftrekbaar

 

Algemene informatie

Stichting Ontmoet God

Gevestigd in Westervoort

RSIN nr. 855748230

 

Bestuursleden

Susan Esseboom (algemeen bestuurslid)

Henk van Deutekom (Secretaris)

Peter Fransen (voorzitter en penningmeester)

 

Doelstelling

Het evangelie van Jezus Christus in al z’n schakeringen zichtbaar en tastbaar te maken in de samenleving.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

– Trainingen, conferenties en andere evenementen te organiseren, waarin de doelstellig tot uiting worden gebracht,

– Het publiceren van gegevensdragers zoals boeken, CD’s en andere media

– De ondersteuning van en samenwerking met natuurlijke en rechtspersonen die dezelfde doelstellingen nastreven.

 

Onkostenvergoeding

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.