2015, wat voor een jaar gaat dat worden?

 

Een ding is zeker. Het wordt een rumoerig jaar. Ja, nog rumoeriger dan 2014. De storm die in 2014 is begonnen, gaat door. Ik moest denken aan een profetie die ik 14 jaar! geleden kreeg. (zie www.ontmoetGod.com/profetieën) De storm breekt in alle hevigheid los. Dit is zeker niet (alleen maar) negatief, ook al zullen velen het als negatief ervaren.

Het is een geestelijke strijd. Maar nu is die heftiger en meer zichtbaar dan het tot nu toe geweest is. We zullen meer duivelse dingen zien, maar daarnaast ook meer Goddelijke dingen.

 

Voor ons de keus: waar kijken we naar? Naar de duivelse dingen en we laten ons neerhalen door dit. Of naar de Goddelijke dingen en laten we ons bemoedigen hierdoor.

 

Focus, daar draait het om. Kiezen naar wie/wat we luisteren. Luisteren naar wat de wereld zegt of luisteren we naar Gods woorden.

Kijken we naar de duivelse dingen en laten we ons intimideren daardoor. Of vullen we ons met Gods liefde en de Goddelijke dingen die om ons heen gebeuren.

 

Het is echt van belang dat we bewust kiezen hierin. Misschien moet je met bepaalde gewoontes stoppen en andere gewoontes aanleren.

 

 

God heeft een geweldig plan met ons allemaal. Of je nu 15 bent of 65. (Ja ook voor de 65+)God heeft voor iedereen een geweldig plan.

 

Laten we ons uitstrekken naar wat voor ons ligt (Fil. 2:13Fil. 2:13
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

HTTP/1.0 200 OK Date: Sat, 06 Jun 2015 20:43:19 GMT Server: LiteSpeed Connection: close Content-Type: text/html

WP-Bible plugin
). Voor ons ligt onze toekomst met God. God die volledig (voor de volle 100%) toegewijd is aan ons. Om ons te brengen tot volheid in Christus (Ef.4:13)

Hij is voor ons (Rom. 8:31Rom. 8:31
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
) en niets zal ons kunnen scheiden van Zijn liefde (Rom.8:35)

 

Ik zie uit naar 2015. Naar de grote dingen die God wil en gaat doen door ons heen.

God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. (Ef.3:20)

 

Laten we daarvoor gaan. Dan zal de wereld zien wie God werkelijk is en wie werkelijk God is.

 

 

Augustus 2014

 

Het vakantieseizoen is voor de meesten weer voorbij. En we gaan weer het najaar in. Natuurlijk hopen we nog wel op een heerlijke nazomer.

Ik wil jullie graag een paar teksten meegeven voor het komende seizoen. En eigenlijk voor alle seizoenen daarna. Dit is Gods waarheid voor ons.

Laat je niet misleiden door onwaarheden, maar versla ze door de waarheid.

 

– Ik ben een vriend van Jezus (Joh 15:15Joh 15:15
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.

WP-Bible plugin
)

– Ik ben gerechtvaardigd (Rom. 5:1Rom. 5:1
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

Leven in vrede met God 5 1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

WP-Bible plugin
)

– Ik ben bevrijdt en al m’n zonden zijn vergeven (Col. 1:14Col. 1:14
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

WP-Bible plugin
)

– Ik ben vrij van veroordeling. (Rom. 1:1Rom. 1:1
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

De brief aan de Romeinen 1 1 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen,

WP-Bible plugin
)

– Ik ben met Christus geborgen in God (Col. 3:3Col. 3:3
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.

WP-Bible plugin
)

– Ik ben uit God geboren en de duivel heeft geen vat op mij. (1 Joh. 5:181 Joh. 5:18
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

18 We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft.

WP-Bible plugin
)

– Ik kan niet gescheiden worden van de liefde van God (Rom. 8:35Rom. 8:35
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?

WP-Bible plugin
)

– Ik kan vrijelijk en vol vertrouwen bij God kan komen. (Ef. 3:12Ef. 3:12
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

12 in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem.

WP-Bible plugin
)

– Ik heb een geest van kracht, liefde en bezonnenheid ontvangen en niet een geest van angst. (2 Tim. 1:72 Tim. 1:7
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

WP-Bible plugin
)

– Ik ben Gods kind (Joh. 1:12Joh. 1:12
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

WP-Bible plugin
)

Neem deze waarheid mee in je hart. Waarheid zal je vrij zetten.

 

Juni 2013 – Vakantietijd en focus…

 

De zomervakanties staan al weer voor de deur. Veel mensen trekken erop uit om te genieten van een andere omgeving en vooral, als het even kan, de zon. Ik zie er zelf ook naar uit om die zon te voelen, meer tijd te kunnen doorbrengen bij m'n gezin. Te genieten van mooie natuur. Gewoon tijd voor jezelf…

 

Vaak heb ik gemerkt in m'n eigen leven dat ik dan ook een beetje vakantie nemen van al kerkelijke. En daaronder versta ik al het geestelijke, de kerk én God. Ik ben moe van het strijden, knokken, kerkelijk werk, bidden, Bijbelstudie. (Wie herkent dit niet!?) Dan kun je natuurlijk de vraag stellen: Waarom is dat? Als we zo moe zijn van die dingen, is de logische conclusie dat we iets fout doen. (Want zijn juk is zacht en zijn last licht. Mat 11:30Mat 11:30
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

WP-Bible plugin
)

 

Deze zomer is anders voor me. Ik wil geen vakantie van de kerk én God. Dit jaar heb ik gemerkt dat die dingen me energie geven. Ik heb zoveel geweldige dingen gezien van God, dat ik ook in de vakantie verlang naar meer. Ik wil ook in de vakantie God zien werken, in andere levens, maar ook in dat van mij. Het is genieten. Dat is heel wat anders dan zo moe zijn dan je vakantie van alles wil en tijd om alleen maar aan jezelf te hoeven denken.

 

Hoe dat zo is gekomen? Focus!!! Ik heb me gefocust op God. Mat 6:33Mat 6:33
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

WP-Bible plugin
zegt: Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Dat is waarheid. Dicht bij God wandelen, niet rennen o.i.d., maar wandelen. Focus op God, niet op de omstandigheden (daar zorgt God wel voor). Elke keer als ik merkte dat ik weer gedreven werd door prestatiedrang, of dat nu door mezelf kwam of anderen, ging ik me meer op God richten. Dicht bij Hem blijven. Wat wil God van me. Hij wil dat we wandelen in relatie met Hem. That's it. That's all. Daar draait het om. Ook in de zomer. Probeer het en je zult zien dat het werkt.

 

Ik hoop dat jullie ook een heerlijke zomer zullen hebben waarin je zowel zintuigelijk (zon, natuur, e.d.) als geestelijk kunt genieten. Ik wens jullie allemaal een van God vervulde zomer!

 

November 2012 – Focus

 

Een paar weken geleden ben ik naar een conferentie geweest. Dat was voor mij jaren geleden dat ik zo iets gedaan heb, zo zonder dat ik in de organisatie zat. Dus ik ging er heen gewoon om alles in te drinken en te genieten. 

 

Nou, dat heb ik inderdaad gedaan! Ik heb heel veel meegemaakt dat echt levensveranderd was. Dat klinkt heel groot, maar de dimensie die ik dieper ben gegaan met God is echt 'wauw'. Overweldigend… Ik heb Jezus op een nieuwe manier leren kennen. Veel intenser en dieper. Daar geniet ik nog dagelijks van.

 

Gods geest was heel sterk aanwezig, zo sterk heb ik het zelden meegemaakt. Dat heeft m'n ogen weer geopend voor het bovennatuurlijke (is eigenlijk een fout woord, want in Gods koninkrijk is het bovennatuurlijke eigenlijk heel natuurlijk). God zelf is natuurlijk 100% bovennatuurlijk, om het zo maar even te zeggen. Hij gaat alle dimensies te buiten.

 

Wij zijn zijn kinderen en daardoor hebben wij ook toegang tot dit bovennatuurlijke. Omdat ik op deze conferentie zoveel bovennatuurlijks zag, ben ik veel meer gaan beseffen dat functioneren hierin geen ver van m'n bed show is, maar iets wat heel dichtbij het christelijke leven ligt. M'n geloof in het bovennatuurlijke is sterk toegenomen en ik heb gezien dat het ook door mijn hand gebeurt. 

 

Nu ik een paar weken terug ben, merk ik dat het vuur dat daar in mij is opgelaaid nog even hevig brandt. Ik merk dat het bovennatuurlijke meer in mij is geopenbaard. En ik verlang sterk naar het openbaar worden van de zonen Gods. Ik strek me er naaruit. Ik geloof erin.

 

Maar het mooiste vind ik eigenlijk nog dat m'n focus niet veranderd is, die is allemaal maar steviger geworden. M'n focus is en blijft m'n relatie met God de Vader, Zoon en Heilige Geest.  Dat is wat telt, al het andere is daaraan ondergeschikt. Dat is waar ik voor ga!

 

Mei 2011 – Wandelen met God

 

Henoch wandelde met God. (Gen 5: 22Gen 5: 22
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

22 Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters.

WP-Bible plugin
).

 

 

Hoe meer ik er over na denk, hoe meer ik tot de conclusie kom dat de weg die Henoch ging de enige juiste was en nog steeds is. Hij wandelde met God. Het geweldige vind ik dat hij wandelde. Waar denk je aan als je aan wandelen denkt? Ik denk aan: geen haast, relaxed, ontspannen.

 

 

Wij kamperen elk jaar en dan willen we ’s avonds nog wel eens een blokje om wandelen. Gewoon lekker in de avond koelte, een wandelingetje. Geen druk, geen stress. Ervaren wij onze ‘wandel’ met God ook zo?Of merken we dat we ons door God opgejaagd voelen? Moeten we presteren van God, ons doel halen? Of vinden we juist dat God te langzaam aan doet? We willen sneller.

 

God heeft geen haast, Hij wandelt. Bij Hem gaat het niet zeer om ‘het doel’ te bereiken, maar het gaat Hem om de relatie. Geen druk of stress. God pushed ons niet. Hij treuzelt ook niet. Tijd heeft Hij gemaakt. Het is van Hem. Het enige waar Hij geïnteresseerd in is, is een relatie met ons. Dat is het waar het hem om draait. Al het andere komt op de tweede plek.

 

Natuurlijk wil Hij dat we vrucht dragen, maar we dragen alleen vrucht als we in Hem blijven (Joh 15:1-17Joh 15:1-17
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

De wijnstok en de ranken 15 1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

WP-Bible plugin
). Als we met hem wandelen. Hij wil samen met ons door het leven wandelen. Daar draait het om. Echt waar.

 

Nu zullen veel mensen zeggen: Ja, ho eens even. Er moet wel degelijk gewerkt worden. Geloof zonder werken is dood. Dat helemaal waar, maar we moeten de werken doen die uit God geboren zijn. De woorden: presteren, je target halen e.d. zijn echt geen Bijbelse woorden. Eerder woorden die de duivel heeft bedacht.

 

Die werken komen echt op de tweede plaats. In de eerste plaats gaat het om die relatie met God. Dat is het meest essentiële. En van daar uit worden de werken geboren. Dit is de juiste en Bijbelse volgorde. Alleen als we in die volgorde leven, er is echt LEVEN (met 5 hoofdletters)

 

En het mooie is: het is voor iedereen haalbaar! Niemand uitgezonderd. Ga en wandel met God. Het is het meest bijzondere wat we als mensen kunnen meemaken.

Peter

 

Augustus 2010

 

Vandaag was ik aan het lezen in m’n aantekeningen waarin
ik opschrijf wat God tegen me persoonlijk zegt. Op een dag

in januari 2008 maakte God me wakker ‘s ochtends vroeg en
zei tegen me: "Sta op, ik wil je wat zeggen." Ik ging naar
beneden en God zei tegen me:

 

"Je bent een prachtman en Ik geniet van je. Gewoon van
je leven, je dagelijks leven. Ik zie je worstelingen, maar
die horen bij je als mens. Je bent een prachtig mens en
Ik ben heel trots op je!"

 

Deze woorden raakten toen, maar ook nu nog steeds m’n hart.
Aan de ene kant zijn het hele speciale woorden, aan de andere
kant niet. Want God vindt ons prachtige mensen. Hij heeft ons
gemaakt. Hij geniet van ons als we Hem zoeken en met Hem
willen leven. Ook al is ons leven niet perfect, God vindt ons
prachtig en Hij is beretrots op ons. Wij zijn zijn kinderen!

 

Dus deze woorden gelden voor een ieder van ons. Ontvang
het als van God. Het is de waarheid, God vindt je prachtig.
Ook al vind je dat zelf niet zo, Hij vindt dat wel zo.

 

Maart 2010

 

De laatste tijd moet ik veel terug denken aan een profetie die God me gaf in 2001 (zie Profetieen, de derde) God is aan het schudden. Veel van de houvast die we in ons leven hadden opgebouwd valt langzamerhand weg of wordt onzekerder. God wil dat Hij onze houvast wordt.

 

Ook onder christenen zie je dat ’schudden’. Waar ligt onze zekerheid? In je eigen huis, baan e.d. of in God?  Het is allemaal taal die we kennen als christenen en we weten precies hoe het hoort, maar de praktijk is heel anders. Daarom vallen ook bij christenen vele ‘zekerheden’ weg.

 

En dan blijft alleen God over. Dan is het aan ons de keus. Gaan we God vertrouwen of zoeken we onze zekerheden weer ergens anders? God is aan het schudden. Ik denk dat sommige christenen zullen afhaken, maar er zullen ook velen zijn die wel die stap naar God zetten. En weet je, hoe dichter we bij God komen, hoe mooier Hij wordt. Hoe dichterbij we komen, hoe groter God wordt in ons, hoe lekkerder we in ons vel komen te zitten.

 

Ik moet zeggen dat 2009 een jaar was van veel moeilijkheden, maar door dat alles heen heb ik m’n relatie met God nog nooit zo intens ervaren. Gewoonweg heerlijk! En daarom kan ik wel juichen. Niet over de situatie waar ik in zit, maar over m’n relatie met God. Zo intens, zo diep, zo vertrouwelijk. Echt gewoonweg heerlijk.

 

Geloof me, dat is niet alleen voor mijzelf beschikbaar, dat is voor iedereen die wil en die stap neemt. En die stap is makkelijker dan je denkt.